• <nav id="h9jus"></nav>

    1. 首 页
     首页> 产品展示 > 产品介绍 > 石杉碱甲  
        
      
     高速逆流色谱仪
      
      
     实验室科学仪器
      
      
     中压柱塞泵
      
     配件耗材
      
      
     对照品
      
      
     石杉碱甲
      
      
     进口标准品
      
      
     石杉碱甲
      
        
     中文名: 石杉碱甲
     产品名: Huperzine-A
     来 源: 千层塔提取物
     纯度(HPLC):≥ 99%
      
      
      
     中文名: 肌醇
     产品名: Inositol
     来 源: 谷物种皮
     纯度(HPLC):≥ 99%
      
      
      
     中文名: 11-羰基-β-乙酰乳香酸
     产品名: AKBA
     来 源: 乳香
     纯度(HPLC):98%-99% ( HPLC )
     11-羰基-β-乙酰乳香酸 
      
        
     电话:0086-21-51320588 传真:0086-21-51320502
     邮箱: tauto@tautobiotech.com 沪ICP备 06235678 
     年国产在线视频观看